5 listopada w Domu Kultury w Karsinie odbył się XII „ Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych". Organizatorem Uroczystości było: „ Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu", które kolejny raz zaprosiło przyjaciół z woj. pomorskiego do udziału w przeglądzie twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych.

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonała Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Tradycyjnie powitaliśmy gości pysznym tortem i przeszliśmy do prezentacji małych form artystycznych. Zarówno tematyka jak i formy przedstawień były różnorodne, jednak wszystkie miały punkt wspólny – przesłanie, morał. Każda scenka podkreślała wielką wagę wartości w życiu, jakimi są miłość, przyjaźń, dobroć czy pomoc drugiemu człowiekowi. Widownia żywiołowo reagowała na przekazy płynące ze sceny nie szczędząc gromkich braw. Nie zabrakło licznie zgromadzonych gości, Mieszkańców naszego Domu oraz społeczności lokalnej. Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji efektów pracy terapeutycznej i dorobku artystycznego poszczególnych Domów. Jury wysoko oceniło występy. Artyści usłyszeli same komplementy i zasłużone pochwały za swoje występy. Dyplomy i słodkie upominki otrzymali wszyscy, którzy wystąpili na scenie, ponieważ wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na nagrody. Wyróżnieni zostali również opiekunowie grup teatralnych, bez których – jak podkreślono – nie było by nas w tym miejscu, na tak uroczystym spotkaniu. W obsługę Festiwalu byli zaangażowani wolontariusze ze Stowarzyszenia oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Karsinie.

bip logo

Projekt Dom Pełen Barw