W miejscu gdzie obecnie znajduje się DPS w Cisewiu kiedyś można było podziwiać zespół dworsko-parkowy w Cisewiu, powstały około połowy XVIII w.

Ok. 1890 roku posiadłość wraz z ziemiami przyległymi  należała do Niemca Wilhelma von Schonbecka, który przyczynił się do rozbudowy i rozkwitu majątku.


Późniejszymi gospodarzami dworu-zarządzającymi domem-byli m.in.: ok.1924r.- Dr.Malicki , od 1927r.-rodzina Maciejewskich. W czasie wojny we dworze mieszkali hitlerowscy zarządcy majątku. Pałac ulegał stopniowej dewastacji. W roku 1965 zapadła decyzja adaptacji budynku na Dom Opieki. W latach 1967-70 dwór rozebrano, budując na jego fundamentach nowy budynek szpitalny. 15 grudnia 1970 roku w Państwowym Domu  Specjalnym dla Przewlekle Chorych zamieszkali pierwsi Pensjonariusze. W  następnych  latach dobudowane zostały też dwa sąsiadujące budynki ,które do dziś są integralną częścią Domu . W latach 1984 zmieniono nazwę Domu na  Państwowy Dom Pomocy Społecznej. Budynki przez lata poddawane były modernizacji, przebudowom i remontom. W 1990r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Dom Pomocy Społecznej (już nie Państwowy)


                 

                              Budynek główny   widok z przodu                                                             widok z tyłu    
  

  

Pawilony  boczne

W roku 2007 podjęto decyzję o rozbudowie Domu o pomieszczenie do rehabilitacji, nową jadalnię i pokoje z łazienkami dla Mieszkańców w ramach realizacji programu naprawczego.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Budynek główny przód                                                               Budynek główny tył

 

                                                                   w kolejnych etapach rozbudowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozbudowa Domu wraz z nowym dachem budynku głównego i prace remontowe zakończono w drugiej połowie roku 2010.

W roku 2011 zostanie przeprowadzona termomodernizacja wszystkich budynków. Do grudnia 2010r. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu był koedukacyjnym Domem dla 90 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od 15 grudnia po otrzymaniu decyzji Wojewody –stałe zezwolenie na prowadzenie- Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu dysponuje 108 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych.

 

Przyroda

Park przydworski do dziś zachował czytelne formy dawnej kompozycji. Obecnie teren wokół Domu jest częścią Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Od 2001 r. wpisany jest do rejestru zabytków przyrody województwa pomorskiego. Park urządzony został w latach 1890 -1900 z wykorzystaniem wcześniejszego zadrzewienia. Kompozycja  zieleni wewnątrz masywu leśnego jest swobodna, choć widoczne są ślady dawnych ścieżek łączących aleje grabowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uwagę zasługują: aleje grabowe , jodły kalifornijskie, szpalery grabowo-brzozowe. Występują tu zarówno gatunki  liściaste jak i iglaste rodzimych drzew, tworząc razem wyjątkowo piękną kompozycję krajobrazową.


Piękno przyrody do dziś zachwyca niezmiennie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do najstarszych występujących tu drzew należą  prawie  300 letnie dęby szypułkowe. Dwa z nich wpisane są do rejestru pomników przyrody.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                                 Dąb „Adam”                                                                          Dąb  „Ewa”
                         (obwód pnia:472cm.)                                                            (obwód pnia :415cm.)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

bip logo

Projekt Dom Pełen Barw