Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu  jest jednostką budżetową, podlegającą organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Kościerzynie. Dom jest koedukacyjnym Domem stałego pobytu dla  osób przewlekle psychicznie chorych.
Nasz Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie form wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców uwzględniając: wolność, intymność godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom posiada 114 miejsc dla podopiecznych, którym opiekę zapewnia zespół pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego, w tym: opiekunowie, pokojowe, pielęgniarki, pracownicy socjalni, terapeuta (rehabilitant), instruktor kulturalno - oświatowy, instruktor terapii zajęciowej, psycholog i kapłan. Niezbędną opiekę medyczną zapewniają lekarz pierwszego kontaktu i lekarz psychiatra.

                                     W skład naszego Domu wchodzą trzy budynki mieszkalne

               budynek główny:                                                                   budynki boczne

         oddziały: "Cis" i "Słońce"                        oddział "Koniczyna"                               oddział "Serce"

  

w których znajdują się: pokoje 1 i wieloosobowe z łazienkami oraz kuchenkami pomocniczymi i salami dziennego pobytu

            

                             Przykładowe pokoje i łazienka –Oddz.”Cis” i „Słońce w budynku głównym.

   

 

bip logo

Projekt Dom Pełen Barw